Gedragscode voor Register Loopbaanprofessionals

Noloc-leden volgen bij hun beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Het lidmaatschap en de code zijn een middel manier waarop Noloc-leden zichtbaar laten zien zich kwalitatief en professioneel te willen onderscheiden. Tegen Noloc-leden die zich niet aan de Noloc-gedragscode houden kan bij Noloc een klacht worden ingediend, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld. 


Download hier de gedragscode. 
 
E-mailen
Bellen
Info